Ledenbijeenkomst

TRANSFRIGOROUTE NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Tijdens de tweede digitale Transfrigoroute-nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari jl. blikte voorzitter Sjel Wijngaards kort terug op de onderwerpen die tijdens de Transfrigoroute-bijeenkomsten in 2021 de revue hebben gepasseerd.

Read More
Alternatieve brandstoffen en zero-emissie

De Transfrigoroute-jaarvergadering kon op 12 november - in iets aangepaste vorm - gelukkig nog fysiek plaatsvinden. Op locatie in Deventer vond die middag een interessante paneldiscussie plaats over alternatieve brandstoffen [...]

Read More
Transfrigonieuws juni 2021

NOTEER ALVAST: TRANSFRIGOROUTE JAARCONGRES 12 NOVEMBER 2021

Read More
TRANSFRIGOROUTE NIEUWJAARSVERGADERING

Op 15 januari 2020 heeft de Transfrigoroute-nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden bij Loadlok Nederland in Tiel. Voorzitter Sjel Wijngaars opende de vergadering met een opsomming van de prioriteiten voor de transportsector in 2020. [...]

Read More
TRANSFRIGOROUTE LEDENVERGADERING 5 SEPTEMBER 2019

Tijdens de Transfrigoroute ledenvergadering op 5 september jl in Gorinchem gaf voorzitter Sjel Wijngaards aan dat zich dit jaar drie vervoerders hebben aangemeld als nieuwe Transfrigoroute-leden.

Read More
Transfrigoroute Ledenvergadering / ITT Event

De deelnemers aan de Transfrigoroute Ledenvergadering op 20 juni 2019 konden deze ledenvergadering combineren met een bezoek aan het jaarlijkse Trimble ITT Event (Innovatie & Technologie in Transportmanagement). Tijdens de [...]

Read More
Papierloos transport, Brexit en werkbezoek Parijs

Tijdens Transfrigoroute-ledenvergadering op 21 maart 2019 gaven René Krukkert, manager Development & Support AholdDelhaize en Mark van der Drift, CEO Cornelissen Group, een presentatie over hun ervaringen met blockchain. Elmer [...]

Read More
Transfrigoroute Holland een officiële TLN-deelmarkt

Per 1 januari 2019 is Transfrigoroute Holland een officiële TLN-deelmarkt. Tijdens de Transfrigoroute-jaarvergadering op 16 november 2018 in Rotterdam, is hiertoe de formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Sjel Wijngaards en Arjen [...]

Read More
Transfrigoroute ledenvergadering Gorinchem

Transfrigoroute ledenvergadering Gorinchem Op 4 september 2018 zijn de nieuwe statuten van Transfrigoroute Holland met algemene stemmen aangenomen. Daarmee kunnen de laatste formele stappen worden gezet en is Transfrigoroute Holland [...]

Read More