Kennisdossiers-ATP

Wat houdt de ATP overeenkomst in voor koeltransport?

Het ATP is de overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer. De letters ATP staan voor Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports. De doelstelling van de overeenkomst is het vergemakkelijken van internationaal vervoer van bederfelijke producten door het instellen van gemeenschappelijke voorschriften en het bewaken van voedselveiligheid.

De ATP-richtlijnen omvatten:

• Een lijst van levensmiddelen, die verplicht onder het ATP moeten worden vervoerd met bijbehorende maximale temperaturen
• Gemeenschappelijke constructievoorschriften voor wegvoertuigen, spoorwagons en (tot een afstand van 150 km over zee) containers
• Gemeenschappelijke testprocedures voor ATP-voertuigen en containers
• Normen voor het certificeren van ATP-voertuigen en containers
• Wederzijdse erkenning van ATP-certificaten.

ATP-landen

Het ATP is van toepassing bij vervoer van bederfelijke producten van een ATP-land naar een ander ATP-land. Zoals uit onderstaande opsomming blijkt, zijn alle Europese landen partij bij het ATP-verdrag. De landen waar het ATP geldt zijn: Albanië, Andorra, Azerbeidjan, België, Bosnië-Herzegowina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Marokko, Monaco, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Wit Rusland, Zweden, Zwitserland, USA.

Transfrigoroute Holland wordt gekend in voorstellen tot aanpassing ATP

Het ATP is opgesteld door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en is in werking getreden op 21 november 1976. Het ATP wordt actueel gehouden door de Working Party (WP 11) van de VN; deze komt twee maal per jaar bijeen in Genève. De Nederlandse delegatie wordt geleverd door de RDW. De Nederlandse vertegenwoordiger in deze internationale vergaderingen legt de voorstellen tot aanpassing van het ATP voor aan de ContactCommissie Koelstransport, hierin is Transfrigoroute Holland vertegenwoordigd. De input van de sector is zodoende gewaarborgd in de internationale ATP-vergaderingen.

Nuttige links:

• De tekst van het ATP (in het Engels en Frans) is te vinden op de website van de Verenigde Naties: www.unece.org
• Voor de volledige tekst van het ATP in het Nederlands kunt u klikken op onderstaande link: www.wetten.overheid.nl