Kennisdossier-Registratieplicht

Vervoert u food, feed en/of dierlijke bijproducten?
Dan heeft u een registratieplicht.

In dit dossier lees u precies waar u aan moet voldoen en waar u zich dient te registeren.

Food (levensmiddelen bestemd voor menselijke consumptie)

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn. Produceert of verwerkt u levensmiddelen of diervoeders? Slaat u ze op of vervoert en verkoopt u ze? Dan moet u al uw vestigingen inschrijven in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hier vindt u alle informatie en kunt u zich registreren.

Feed (diervoeders)

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat diervoederbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd moeten zijn. De overheid heeft op deze manier een volledig en actueel beeld van bedrijven die zich bezighouden met diervoeders. De informatieplicht is een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. Ieder bedrijf dat diervoeders produceert, verwerkt, opslaat, transporteert of verhandelt, moet de vestigingen die bij het bedrijf horen, laten registreren. Hier vindt u alle informatie en kunt u zich registreren.

Dierlijke bijproducten

Is uw bedrijf actief in de productie, het vervoer, de hantering, de verwerking, de opslag, het in de handel brengen, het gebruik of de verwijdering van dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten? Dan moet u dit melden aan de NVWA. In de melding geeft u aan om wat voor activiteit het gaat, en welke categorie(ën) dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten daarbij betrokken zijn. De NVWA registreert deze gegevens en publiceert ze in lijsten op internet. De melding, registratie en publicatie van bedrijvenlijsten zijn wettelijke verplichtingen. Deze vloeien voort uit artikel 23 en artikel 47 van Verordening (EG) nr. 1069/2009, de zogenaamde Verordening dierlijke bijproducten. Ook de uitzonderingen zijn wettelijk vastgelegd. Hier vindt u alle informatie en kunt u zich registreren.

AN/20130712