Transfrigoroute Holland

Samen sterk voor beleid, milieu en investeringen

Transfrigoroute Holland is dé vereniging voor organisaties in geconditioneerd transport over de weg. Naast het up-to-date houden van informatie, zien we een kerntaak in het behartigen van de branchebelangen.

Omdat Nederland vanwege haar ligging een prominente plaats inneemt binnen de transportsector in het algemeen maar geconditioneerd wegtransport uitzonderlijke regelgeving kent, maken we ons in het bijzonder sterk voor aspecten die onze sector raken: beleid, milieu en investeringen.

Wij onderhouden hiertoe nauwe banden met beleidsmakers (nationaal en internationaal), overheden, onderzoeksinstituten en gerelateerde brancheorganisaties, waaronder:

Onder onze leden bevinden zich organisaties die opereren op het gebied van koeltransport en (diep)vriestransport in sectoren als voedingsmiddelen, diervoeding, farmacie, gezondheidszorg, planten en bloemen.

Word lid van onze vereniging. Draag bij aan innovatieve oplossingen en maatregelen voor onze branche en profiteer van de kennis en ervaring uit een groot netwerk van gelijkgestemde organisaties.

BIJEENKOMSTEN

Naast de ledenvergaderingen, organiseert Transfrigoroute Holland jaarlijks bijeenkomsten met bijzondere sprekers. We gaan de diepte in over actuele onderwerpen en streven naar kennisuitwisseling, gezamenlijke standpunten en acties. Bovendien heeft u elke bijeenkomst de gelegenheid om te netwerken.

KENNISDOSSIERS

Wat is het actuele beleid over thema’s in geconditioneerd transport? Aan welke milieu-eisen moeten koel- en vriestransporteurs (binnen enkele jaren) voldoen? Welke innovatie is uw investering waard? In de kennisdossiers die Transfrigoroute Holland opbouwt en publiceert kunt u antwoorden vinden op prangende vragen.

Wij komen op voor de belangen van koel- en vriestransport in Nederland

Voordelen van lidmaatschap

Leden

Buitengewone leden

Onze feiten

Wist u dat:

Feiten rondom ons koel- en vriestransport

Grote stijging fooddeliveryomzet in 2017; €1,2 miljard is afkomstig van Cold Food & Beverage Delivery
De markt voor fooddelivery groeit als kool en gaat dit jaar naar verwachting door de omzetgrens van €2,5 miljard. Iets meer dan de helft daarvan (€1,3 miljard) is afkomstig van foodserviceconcepten, zoals Thuisbezorgd.nl en Domino’s. Ongeveer €1,2 miljard is afkomstig van Cold Food & Beverage Delivery, zoals supermarkten, diepvriesbezorging en versboxen. Dit becijferde het FoodService Instituut Nederland (FSIN) in zijn recente marktupdate. [Bron: FSIN.nl]

LIDMAATSCHAP

Algemene informatie en aanmelding

Viermaal per jaar worden reguliere ledenvergaderingen gehouden en daarnaast vindt in de maand november de traditionele Jaarvergadering plaats, steeds in een ander deel van het land. In de vergaderingen worden de leden geïnformeerd over actuele onderwerpen zoals koudemiddelen, levensmiddelenhygiëne, retail-standaarden, overbelading, ecocombi’s, geconditioneerd vervoer in containers, CO2-registratie en de F-gassenverordening.

Thema’s van recente jaarvergaderingen waren: voedselveiligheid, milieumaatregelen, duurzaamheid in de geconditioneerde logistieke keten en trends in de food-retailsector.

Over deze onderwerpen worden sprekers uitgenodigd vanuit overheid, wetenschap, bedrijfsleven of politiek. Naast de behandeling van vaktechnische en algemene zaken in de ledenvergaderingen is actuele informatie beschikbaar via het bulletin ‘Transfrigonieuws’ en de website www.transfrigorouteholland.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Transfrigoroute Holland, Anne-Marie Nelck, t. 06-51806332 of mail Anne-Marie Nelck of via het contactformulier

Maak kennis met

Het bestuur van Vereniging Transfrigoroute Holland
Sjel Wijngaards
Deputy Managing Director bij Jan de Rijk Logistics
Rene Moeijes
Directeur/eigenaar Moeijes Internationaal Transportbedrijf, Zwaag
Frank Kremer
Directeur HSF Logistics Winterswijk BV
Egbert van Alphen
Algemeen directeur van Dijco internationaal Transportbedrijf B.V. in Bleiswijk.
Arjen Prins
Directeur Prins Transport BV
Adviescommissie en Adviescolleges

Het bestuur van Transfrigoroute Holland wordt ondersteund door de Adviescommissie en de Financiële commissie. Transfrigoroute Holland is vertegenwoordigd in de Contact Commissie Koeltransport (CCK), het Adviescollege van Deskundigen F-gassen, het College van Deskundigen Geconditioneerd vervoer CCV/CBR en de Werkgroep Koudetechniek.

Samen staan we sterk

Transfrigoroute Holland is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Transfrigoroute International.

Transfrigoroute International comprises 11 national member associations in Europe and unites some 1,500 members involved in temperature-controlled logistics and the transportation of foodstuffs by road. TI is open to both haulage companies, manufacturers of equipment and accessories, as well as technical testing organizations.

THE VOICE OF TEMPERATURE-CONTROLLED ROAD TRANSPORT

Aanmelden

voor zowel leden als buitengewone leden
reCAPTCHA is required.

Leden berichten

Informatie rondom onze inspirerende ontmoetingen
TRANSFRIGONIEUWS NOVEMBER 2022
Tijdens de Transfrigoroute-jaarvergadering in het sfeervolle Hotel Nassau, stonden de actuele economische- en marktontwikkelingen en [...]
Meer lezen? Klik hier
TRANSFRIGONIEUWS SEPTEMBER 2022
Tom Torensma, van TFOC (Transport Facilitated Organized Crime) gaf gisteren in de gezamenlijke ledenvergadering van [...]
Meer lezen? Klik hier