Transfrigoroute Holland, netwerk- en informatieplatform voor het geconditioneerd wegvervoer